Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

24. listopadu 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 613 305 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 507 417 353
  2.1 Pohledávky za MMF 234 112 81
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 273 305 272
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 14 167 −333
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 151 187
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 151 187
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 503 172 199
  5.1 Hlavní refinanční operace 7 335 230
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 495 831 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 6 −31
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 23 910 −838
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 917 624 −4 290
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 715 691 −5 167
  7.2 Ostatní cenné papíry 201 933 877
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 985 0
9 Ostatní aktiva 380 070 −551
Aktiva celkem 6 995 799 −5 273
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 547 212 −653
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 706 327 −20 399
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 156 977 −5 667
  2.2 Vkladová facilita 3 549 323 −14 732
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 27 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 37 442 −42
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 289 362 9 210
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 210 286 8 291
  5.2 Ostatní závazky 79 076 919
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 233 796 6 728
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 16 077 −93
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 775 878
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 4 775 878
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 180 715 0
10 Ostatní závazky 255 667 −902
11 Účty přecenění 604 185 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 242 0
Pasiva celkem 6 995 799 −5 273
Annexes
28 November 2023