Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 11 24
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 613 305 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 507 417 353
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 234 112 81
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 273 305 272
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 167 −333
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 151 187
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 151 187
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 503 172 199
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 7 335 230
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 495 831 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 6 −31
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 23 910 −838
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 917 624 −4 290
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 715 691 −5 167
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 201 933 877
8 Valdžios skola eurais 20 985 0
9 Kitas turtas 380 070 −551
Visas turtas 6 995 799 −5 273
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 547 212 −653
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 706 327 −20 399
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 156 977 −5 667
  2.2 Indėlių galimybė 3 549 323 −14 732
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 442 −42
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 289 362 9 210
  5.1 Valdžiai 210 286 8 291
  5.2 Kiti įsipareigojimai 79 076 919
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 233 796 6 728
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 077 −93
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 775 878
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 775 878
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 180 715 0
10 Kiti įsipareigojimai 255 667 −902
11 Perkainojimo sąskaitos 604 185 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 242 0
Visi įsipareigojimai 6 995 799 −5 273
Annexes
28 November 2023