Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

24 noiembrie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 613 305 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 507 417 353
  2.1 Creanțe asupra FMI 234 112 81
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 273 305 272
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 14 167 −333
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 15 151 187
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 15 151 187
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 503 172 199
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 7 335 230
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 495 831 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 6 −31
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 23 910 −838
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 917 624 −4 290
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 715 691 −5 167
  7.2 Alte titluri de valoare 201 933 877
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 985 0
9 Alte active 380 070 −551
Total active 6 995 799 −5 273
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 547 212 −653
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 706 327 −20 399
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 156 977 −5 667
  2.2 Facilitatea de depozit 3 549 323 −14 732
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 27 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 37 442 −42
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 289 362 9 210
  5.1 Administrație publică 210 286 8 291
  5.2 Alte pasive 79 076 919
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 233 796 6 728
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 16 077 −93
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 4 775 878
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 4 775 878
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 180 715 0
10 Alte pasive 255 667 −902
11 Conturi de reevaluare 604 185 0
12 Capital și rezerve 120 242 0
Total pasive 6 995 799 −5 273
Annexes
28 November 2023