SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

24. november 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 613.305 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 507.417 353
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 234.112 81
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 273.305 272
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 14.167 −333
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.151 187
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.151 187
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 503.172 199
  5.1 Primære markedsoperationer 7.335 230
  5.2 Langfristede markedsoperationer 495.831 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 6 −31
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 23.910 −838
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.917.624 −4.290
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.715.691 −5.167
  7.2 Andre værdipapirer 201.933 877
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.985 0
9 Andre aktiver 380.070 −551
Aktiver i alt 6.995.799 −5.273
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.547.212 −653
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.706.327 −20.399
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 156.977 −5.667
  2.2 Indlånsfacilitet 3.549.323 −14.732
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 27 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 37.442 −42
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 289.362 9.210
  5.1 Offentlig forvaltning og service 210.286 8.291
  5.2 Andre forpligtelser 79.076 919
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 233.796 6.728
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 16.077 −93
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 4.775 878
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.775 878
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 180.715 0
10 Andre forpligtelser 255.667 −902
11 Revalueringskonti 604.185 0
12 Kapital og reserver 120.242 0
Passiver i alt 6.995.799 −5.273
Annexes
28 November 2023