Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

17. studenoga 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 613 305 4
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 507 064 858
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 234 031 −225
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 273 033 1 083
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 14 500 −40
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 14 963 −189
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 14 963 −189
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 502 973 292
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 7 105 255
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 495 831 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 37 37
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 24 748 −1 076
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 921 914 −245
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 720 859 −843
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 201 056 598
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 985 0
9 Ostala imovina 380 621 2 602
Ukupno imovina 7 001 073 2 207
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 547 864 −2 170
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 726 726 10 919
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 162 644 7 741
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 564 055 3 178
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 27 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 37 483 −338
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 280 152 −4 768
  5.1 Opća država 201 995 −4 146
  5.2 Ostale obveze 78 157 −622
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 227 068 −1 131
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 16 170 103
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 898 −265
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 898 −265
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 180 715 0
10 Ostale obveze 256 569 −144
11 Računi revalorizacije 604 185 0
12 Kapital i pričuve 120 242 0
Ukupno obveze 7 001 073 2 207
Annexes
21 November 2023