Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

17 noiembrie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 613 305 4
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 507 064 858
  2.1 Creanțe asupra FMI 234 031 −225
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 273 033 1 083
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 14 500 −40
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 14 963 −189
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 14 963 −189
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 502 973 292
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 7 105 255
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 495 831 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 37 37
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 24 748 −1 076
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 921 914 −245
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 720 859 −843
  7.2 Alte titluri de valoare 201 056 598
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 985 0
9 Alte active 380 621 2 602
Total active 7 001 073 2 207
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 547 864 −2 170
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 726 726 10 919
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 162 644 7 741
  2.2 Facilitatea de depozit 3 564 055 3 178
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 27 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 37 483 −338
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 280 152 −4 768
  5.1 Administrație publică 201 995 −4 146
  5.2 Alte pasive 78 157 −622
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 227 068 −1 131
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 16 170 103
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 898 −265
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 898 −265
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 180 715 0
10 Alte pasive 256 569 −144
11 Conturi de reevaluare 604 185 0
12 Capital și rezerve 120 242 0
Total pasive 7 001 073 2 207
Annexes
21 November 2023