Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

17. november 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 613 305 4
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 507 064 858
  2.1 Nõuded IMFi vastu 234 031 −225
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 273 033 1 083
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 14 500 −40
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 14 963 −189
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 963 −189
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 502 973 292
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 7 105 255
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 495 831 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 37 37
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 24 748 −1 076
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 921 914 −245
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 720 859 −843
  7.2 Muud väärtpaberid 201 056 598
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 985 0
9 Muud varad 380 621 2 602
Varad kokku 7 001 073 2 207
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 547 864 −2 170
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 726 726 10 919
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 162 644 7 741
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 564 055 3 178
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 27 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 37 483 −338
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 280 152 −4 768
  5.1 Valitsussektor 201 995 −4 146
  5.2 Muud kohustused 78 157 −622
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 227 068 −1 131
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 16 170 103
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 898 −265
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 898 −265
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 180 715 0
10 Muud kohustused 256 569 −144
11 Ümberhindluskontod 604 185 0
12 Kapital ja reservid 120 242 0
Kohustused kokku 7 001 073 2 207
Annexes
21 November 2023