Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

17. november 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 613.305 4
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 507.064 858
  2.1 Terjatve do MDS 234.031 −225
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 273.033 1.083
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.500 −40
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 14.963 −189
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.963 −189
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 502.973 292
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 7.105 255
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 495.831 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 37 37
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 24.748 −1.076
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.921.914 −245
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.720.859 −843
  7.2 Drugi vrednostni papirji 201.056 598
8 Javni dolg v eurih 20.985 0
9 Druga sredstva 380.621 2.602
Skupaj sredstva 7.001.073 2.207
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.547.864 −2.170
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.726.726 10.919
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 162.644 7.741
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.564.055 3.178
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 27 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 37.483 −338
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 280.152 −4.768
  5.1 Sektor država 201.995 −4.146
  5.2 Druge obveznosti 78.157 −622
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 227.068 −1.131
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 16.170 103
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.898 −265
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 3.898 −265
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 180.715 0
10 Druge obveznosti 256.569 −144
11 Računi prevrednotenja 604.185 0
12 Kapital in rezerve 120.242 0
Skupaj obveznosti 7.001.073 2.207
Annexes
21 November 2023