Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

17.11.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 613 305 4
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 507 064 858
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 234 031 −225
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 273 033 1 083
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 14 500 −40
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 963 −189
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 963 −189
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 502 973 292
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 7 105 255
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 495 831 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 37 37
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 24 748 −1 076
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 921 914 −245
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 720 859 −843
  7.2 Muut arvopaperit 201 056 598
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 985 0
9 Muut saamiset 380 621 2 602
Vastaavaa yhteensä 7 001 073 2 207
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 547 864 −2 170
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 726 726 10 919
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 162 644 7 741
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 564 055 3 178
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 27 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 37 483 −338
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 280 152 −4 768
  5.1 Julkisyhteisöt 201 995 −4 146
  5.2 Muut 78 157 −622
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 227 068 −1 131
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 16 170 103
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 898 −265
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 898 −265
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 180 715 0
10 Muut velat 256 569 −144
11 Arvonmuutostilit 604 185 0
12 Pääoma ja rahastot 120 242 0
Vastattavaa yhteensä 7 001 073 2 207
Annexes
21 November 2023