SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

17. november 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 613.305 4
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 507.064 858
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 234.031 −225
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 273.033 1.083
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 14.500 −40
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.963 −189
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.963 −189
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 502.973 292
  5.1 Primære markedsoperationer 7.105 255
  5.2 Langfristede markedsoperationer 495.831 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 37 37
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 24.748 −1.076
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.921.914 −245
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.720.859 −843
  7.2 Andre værdipapirer 201.056 598
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.985 0
9 Andre aktiver 380.621 2.602
Aktiver i alt 7.001.073 2.207
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.547.864 −2.170
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.726.726 10.919
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 162.644 7.741
  2.2 Indlånsfacilitet 3.564.055 3.178
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 27 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 37.483 −338
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 280.152 −4.768
  5.1 Offentlig forvaltning og service 201.995 −4.146
  5.2 Andre forpligtelser 78.157 −622
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 227.068 −1.131
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 16.170 103
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 3.898 −265
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.898 −265
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 180.715 0
10 Andre forpligtelser 256.569 −144
11 Revalueringskonti 604.185 0
12 Kapital og reserver 120.242 0
Passiver i alt 7.001.073 2.207
Annexes
21 November 2023