Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 11 17
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 613 305 4
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 507 064 858
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 234 031 −225
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 273 033 1 083
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 500 −40
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 963 −189
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 963 −189
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 502 973 292
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 7 105 255
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 495 831 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 37 37
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 24 748 −1 076
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 921 914 −245
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 720 859 −843
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 201 056 598
8 Valdžios skola eurais 20 985 0
9 Kitas turtas 380 621 2 602
Visas turtas 7 001 073 2 207
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 547 864 −2 170
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 726 726 10 919
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 162 644 7 741
  2.2 Indėlių galimybė 3 564 055 3 178
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 483 −338
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 280 152 −4 768
  5.1 Valdžiai 201 995 −4 146
  5.2 Kiti įsipareigojimai 78 157 −622
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 227 068 −1 131
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 170 103
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 898 −265
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 898 −265
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 180 715 0
10 Kiti įsipareigojimai 256 569 −144
11 Perkainojimo sąskaitos 604 185 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 242 0
Visi įsipareigojimai 7 001 073 2 207
Annexes
21 November 2023