Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

17. listopadu 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 613 305 4
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 507 064 858
  2.1 Pohledávky za MMF 234 031 −225
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 273 033 1 083
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 14 500 −40
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 963 −189
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 963 −189
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 502 973 292
  5.1 Hlavní refinanční operace 7 105 255
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 495 831 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 37 37
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 24 748 −1 076
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 921 914 −245
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 720 859 −843
  7.2 Ostatní cenné papíry 201 056 598
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 985 0
9 Ostatní aktiva 380 621 2 602
Aktiva celkem 7 001 073 2 207
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 547 864 −2 170
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 726 726 10 919
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 162 644 7 741
  2.2 Vkladová facilita 3 564 055 3 178
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 27 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 37 483 −338
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 280 152 −4 768
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 201 995 −4 146
  5.2 Ostatní závazky 78 157 −622
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 227 068 −1 131
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 16 170 103
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 898 −265
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 3 898 −265
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 180 715 0
10 Ostatní závazky 256 569 −144
11 Účty přecenění 604 185 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 242 0
Pasiva celkem 7 001 073 2 207
Annexes
21 November 2023