Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

13. listopada 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 613 304 3
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 504 770 733
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 234 169 −28
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 270 601 761
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 14 466 −416
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 14 632 38
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 14 632 38
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 505 984 −274
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 7 498 −299
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 498 456 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 30 25
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 26 903 3 547
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 974 062 −3 555
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 772 883 −4 907
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 201 179 1 352
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 985 0
9 Ostala imovina 381 595 −432
Ukupno imovina 7 056 700 −356
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 554 649 −2 300
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 763 362 7 059
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 161 002 7 807
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 602 332 −747
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 28 −1
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 35 616 2 485
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 305 169 16 055
  5.1 Opća država 224 059 12 609
  5.2 Ostale obveze 81 110 3 446
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 208 277 −20 027
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 14 808 338
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 261 53
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 261 53
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 180 715 0
10 Ostale obveze 266 417 −4 018
11 Računi revalorizacije 604 185 0
12 Kapital i pričuve 120 242 0
Ukupno obveze 7 056 700 −356
Annexes
17 October 2023