Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

13. října 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 613 304 3
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 504 770 733
  2.1 Pohledávky za MMF 234 169 −28
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 270 601 761
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 14 466 −416
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 632 38
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 632 38
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 505 984 −274
  5.1 Hlavní refinanční operace 7 498 −299
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 498 456 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 30 25
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 26 903 3 547
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 974 062 −3 555
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 772 883 −4 907
  7.2 Ostatní cenné papíry 201 179 1 352
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 985 0
9 Ostatní aktiva 381 595 −432
Aktiva celkem 7 056 700 −356
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 554 649 −2 300
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 763 362 7 059
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 161 002 7 807
  2.2 Vkladová facilita 3 602 332 −747
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 28 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 35 616 2 485
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 305 169 16 055
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 224 059 12 609
  5.2 Ostatní závazky 81 110 3 446
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 208 277 −20 027
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 14 808 338
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 261 53
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 3 261 53
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 180 715 0
10 Ostatní závazky 266 417 −4 018
11 Účty přecenění 604 185 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 242 0
Pasiva celkem 7 056 700 −356
Annexes
17 October 2023