Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

13. oktoober 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 613 304 3
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 504 770 733
  2.1 Nõuded IMFi vastu 234 169 −28
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 270 601 761
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 14 466 −416
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 14 632 38
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 632 38
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 505 984 −274
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 7 498 −299
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 498 456 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 30 25
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 26 903 3 547
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 974 062 −3 555
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 772 883 −4 907
  7.2 Muud väärtpaberid 201 179 1 352
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 985 0
9 Muud varad 381 595 −432
Varad kokku 7 056 700 −356
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 554 649 −2 300
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 763 362 7 059
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 161 002 7 807
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 602 332 −747
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 28 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 35 616 2 485
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 305 169 16 055
  5.1 Valitsussektor 224 059 12 609
  5.2 Muud kohustused 81 110 3 446
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 208 277 −20 027
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 14 808 338
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 261 53
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 261 53
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 180 715 0
10 Muud kohustused 266 417 −4 018
11 Ümberhindluskontod 604 185 0
12 Kapital ja reservid 120 242 0
Kohustused kokku 7 056 700 −356
Annexes
17 October 2023