Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

13.10.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 613 304 3
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 504 770 733
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 234 169 −28
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 270 601 761
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 14 466 −416
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 632 38
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 632 38
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 505 984 −274
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 7 498 −299
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 498 456 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 30 25
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 26 903 3 547
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 974 062 −3 555
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 772 883 −4 907
  7.2 Muut arvopaperit 201 179 1 352
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 985 0
9 Muut saamiset 381 595 −432
Vastaavaa yhteensä 7 056 700 −356
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 554 649 −2 300
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 763 362 7 059
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 161 002 7 807
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 602 332 −747
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 28 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 35 616 2 485
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 305 169 16 055
  5.1 Julkisyhteisöt 224 059 12 609
  5.2 Muut 81 110 3 446
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 208 277 −20 027
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 14 808 338
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 261 53
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 261 53
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 180 715 0
10 Muut velat 266 417 −4 018
11 Arvonmuutostilit 604 185 0
12 Pääoma ja rahastot 120 242 0
Vastattavaa yhteensä 7 056 700 −356
Annexes
17 October 2023