Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

13. októbra 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 613 304 3
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 504 770 733
  2.1 Pohľadávky voči MMF 234 169 −28
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 270 601 761
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 466 −416
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 632 38
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 14 632 38
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 505 984 −274
  5.1 Hlavné refinančné operácie 7 498 −299
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 498 456 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 30 25
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 903 3 547
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 974 062 −3 555
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 772 883 −4 907
  7.2 Ostatné cenné papiere 201 179 1 352
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 985 0
9 Ostatné aktíva 381 595 −432
Aktíva spolu 7 056 700 −356
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 554 649 −2 300
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 763 362 7 059
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 161 002 7 807
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 602 332 −747
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 28 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 616 2 485
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 305 169 16 055
  5.1 Verejná správa 224 059 12 609
  5.2 Ostatné záväzky 81 110 3 446
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 208 277 −20 027
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 808 338
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 261 53
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 261 53
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 180 715 0
10 Ostatné záväzky 266 417 −4 018
11 Účty precenenia 604 185 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 242 0
Pasíva spolu 7 056 700 −356
Annexes
17 October 2023