Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

13 octombrie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 613 304 3
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 504 770 733
  2.1 Creanțe asupra FMI 234 169 −28
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 270 601 761
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 14 466 −416
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 14 632 38
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 14 632 38
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 505 984 −274
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 7 498 −299
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 498 456 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 30 25
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 26 903 3 547
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 974 062 −3 555
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 772 883 −4 907
  7.2 Alte titluri de valoare 201 179 1 352
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 985 0
9 Alte active 381 595 −432
Total active 7 056 700 −356
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 554 649 −2 300
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 763 362 7 059
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 161 002 7 807
  2.2 Facilitatea de depozit 3 602 332 −747
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 28 −1
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 35 616 2 485
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 305 169 16 055
  5.1 Administrație publică 224 059 12 609
  5.2 Alte pasive 81 110 3 446
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 208 277 −20 027
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 14 808 338
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 261 53
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 261 53
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 180 715 0
10 Alte pasive 266 417 −4 018
11 Conturi de reevaluare 604 185 0
12 Capital și rezerve 120 242 0
Total pasive 7 056 700 −356
Annexes
17 October 2023