SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

13. oktober 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 613.304 3
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 504.770 733
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 234.169 −28
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 270.601 761
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 14.466 −416
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.632 38
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.632 38
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 505.984 −274
  5.1 Primære markedsoperationer 7.498 −299
  5.2 Langfristede markedsoperationer 498.456 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 30 25
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 26.903 3.547
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.974.062 −3.555
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.772.883 −4.907
  7.2 Andre værdipapirer 201.179 1.352
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.985 0
9 Andre aktiver 381.595 −432
Aktiver i alt 7.056.700 −356
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.554.649 −2.300
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.763.362 7.059
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 161.002 7.807
  2.2 Indlånsfacilitet 3.602.332 −747
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 28 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 35.616 2.485
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 305.169 16.055
  5.1 Offentlig forvaltning og service 224.059 12.609
  5.2 Andre forpligtelser 81.110 3.446
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 208.277 −20.027
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 14.808 338
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 3.261 53
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.261 53
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 180.715 0
10 Andre forpligtelser 266.417 −4.018
11 Revalueringskonti 604.185 0
12 Kapital og reserver 120.242 0
Passiver i alt 7.056.700 −356
Annexes
17 October 2023