Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

13. oktober 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 613.304 3
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 504.770 733
  2.1 Terjatve do MDS 234.169 −28
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 270.601 761
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.466 −416
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 14.632 38
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.632 38
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 505.984 −274
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 7.498 −299
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 498.456 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 30 25
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 26.903 3.547
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.974.062 −3.555
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.772.883 −4.907
  7.2 Drugi vrednostni papirji 201.179 1.352
8 Javni dolg v eurih 20.985 0
9 Druga sredstva 381.595 −432
Skupaj sredstva 7.056.700 −356
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.554.649 −2.300
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.763.362 7.059
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 161.002 7.807
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.602.332 −747
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 28 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.616 2.485
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 305.169 16.055
  5.1 Sektor država 224.059 12.609
  5.2 Druge obveznosti 81.110 3.446
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 208.277 −20.027
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.808 338
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.261 53
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 3.261 53
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 180.715 0
10 Druge obveznosti 266.417 −4.018
11 Računi prevrednotenja 604.185 0
12 Kapital in rezerve 120.242 0
Skupaj obveznosti 7.056.700 −356
Annexes
17 October 2023