Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 10 13
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 613 304 3
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 504 770 733
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 234 169 −28
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 270 601 761
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 466 −416
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 632 38
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 632 38
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 505 984 −274
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 7 498 −299
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 498 456 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 30 25
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 26 903 3 547
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 974 062 −3 555
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 772 883 −4 907
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 201 179 1 352
8 Valdžios skola eurais 20 985 0
9 Kitas turtas 381 595 −432
Visas turtas 7 056 700 −356
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 554 649 −2 300
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 763 362 7 059
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 161 002 7 807
  2.2 Indėlių galimybė 3 602 332 −747
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 28 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 616 2 485
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 305 169 16 055
  5.1 Valdžiai 224 059 12 609
  5.2 Kiti įsipareigojimai 81 110 3 446
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 208 277 −20 027
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 808 338
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 261 53
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 261 53
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 180 715 0
10 Kiti įsipareigojimai 266 417 −4 018
11 Perkainojimo sąskaitos 604 185 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 242 0
Visi įsipareigojimai 7 056 700 −356
Annexes
17 October 2023