Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

22. rujna 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 609 302 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 497 289 128
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 231 283 3
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 266 006 126
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 14 547 −187
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 14 504 307
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 14 504 307
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 605 923 63
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 4 033 67
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 601 850 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 40 −4
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 33 396 6 208
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 984 471 −1 637
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 789 176 −4 034
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 195 295 2 397
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 973 0
9 Ostala imovina 361 577 1 364
Ukupno imovina 7 141 982 6 248
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 556 217 −2 531
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 823 388 10 172
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 162 568 −60 724
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 660 788 70 895
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 33 1
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 38 654 4 933
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 310 310 −5 794
  5.1 Opća država 227 958 −4 092
  5.2 Ostale obveze 82 352 −1 702
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 232 716 −1 515
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 13 853 48
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 317 779
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 317 779
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 178 413 0
10 Ostale obveze 266 912 155
11 Računi revalorizacije 596 961 0
12 Kapital i pričuve 120 242 0
Ukupno obveze 7 141 982 6 248
Annexes
26 September 2023