Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

22.9.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 609 302 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 497 289 128
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 231 283 3
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 266 006 126
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 14 547 −187
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 504 307
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 504 307
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 605 923 63
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 4 033 67
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 601 850 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 40 −4
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 33 396 6 208
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 984 471 −1 637
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 789 176 −4 034
  7.2 Muut arvopaperit 195 295 2 397
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 973 0
9 Muut saamiset 361 577 1 364
Vastaavaa yhteensä 7 141 982 6 248
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 556 217 −2 531
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 823 388 10 172
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 162 568 −60 724
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 660 788 70 895
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 33 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 38 654 4 933
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 310 310 −5 794
  5.1 Julkisyhteisöt 227 958 −4 092
  5.2 Muut 82 352 −1 702
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 232 716 −1 515
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 13 853 48
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 317 779
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 317 779
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 413 0
10 Muut velat 266 912 155
11 Arvonmuutostilit 596 961 0
12 Pääoma ja rahastot 120 242 0
Vastattavaa yhteensä 7 141 982 6 248
Annexes
26 September 2023