Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

22. září 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 609 302 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 497 289 128
  2.1 Pohledávky za MMF 231 283 3
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 266 006 126
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 14 547 −187
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 504 307
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 504 307
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 605 923 63
  5.1 Hlavní refinanční operace 4 033 67
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 601 850 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 40 −4
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 33 396 6 208
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 984 471 −1 637
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 789 176 −4 034
  7.2 Ostatní cenné papíry 195 295 2 397
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 973 0
9 Ostatní aktiva 361 577 1 364
Aktiva celkem 7 141 982 6 248
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 556 217 −2 531
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 823 388 10 172
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 162 568 −60 724
  2.2 Vkladová facilita 3 660 788 70 895
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 33 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 38 654 4 933
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 310 310 −5 794
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 227 958 −4 092
  5.2 Ostatní závazky 82 352 −1 702
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 232 716 −1 515
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 13 853 48
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 317 779
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 4 317 779
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 413 0
10 Ostatní závazky 266 912 155
11 Účty přecenění 596 961 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 242 0
Pasiva celkem 7 141 982 6 248
Annexes
26 September 2023