Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

22 septembrie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 609 302 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 497 289 128
  2.1 Creanțe asupra FMI 231 283 3
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 266 006 126
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 14 547 −187
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 14 504 307
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 14 504 307
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 605 923 63
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 4 033 67
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 601 850 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 40 −4
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 33 396 6 208
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 984 471 −1 637
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 789 176 −4 034
  7.2 Alte titluri de valoare 195 295 2 397
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 973 0
9 Alte active 361 577 1 364
Total active 7 141 982 6 248
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 556 217 −2 531
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 823 388 10 172
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 162 568 −60 724
  2.2 Facilitatea de depozit 3 660 788 70 895
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 33 1
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 38 654 4 933
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 310 310 −5 794
  5.1 Administrație publică 227 958 −4 092
  5.2 Alte pasive 82 352 −1 702
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 232 716 −1 515
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 13 853 48
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 4 317 779
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 4 317 779
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 413 0
10 Alte pasive 266 912 155
11 Conturi de reevaluare 596 961 0
12 Capital și rezerve 120 242 0
Total pasive 7 141 982 6 248
Annexes
26 September 2023