Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

22. september 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 609 302 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 497 289 128
  2.1 Nõuded IMFi vastu 231 283 3
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 266 006 126
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 14 547 −187
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 14 504 307
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 504 307
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 605 923 63
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 4 033 67
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 601 850 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 40 −4
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 33 396 6 208
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 984 471 −1 637
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 789 176 −4 034
  7.2 Muud väärtpaberid 195 295 2 397
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 973 0
9 Muud varad 361 577 1 364
Varad kokku 7 141 982 6 248
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 556 217 −2 531
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 823 388 10 172
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 162 568 −60 724
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 660 788 70 895
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 33 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 38 654 4 933
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 310 310 −5 794
  5.1 Valitsussektor 227 958 −4 092
  5.2 Muud kohustused 82 352 −1 702
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 232 716 −1 515
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 13 853 48
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 317 779
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 317 779
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 178 413 0
10 Muud kohustused 266 912 155
11 Ümberhindluskontod 596 961 0
12 Kapital ja reservid 120 242 0
Kohustused kokku 7 141 982 6 248
Annexes
26 September 2023