SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

22. september 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 609.302 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 497.289 128
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 231.283 3
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 266.006 126
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 14.547 −187
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.504 307
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.504 307
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 605.923 63
  5.1 Primære markedsoperationer 4.033 67
  5.2 Langfristede markedsoperationer 601.850 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 40 −4
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 33.396 6.208
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.984.471 −1.637
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.789.176 −4.034
  7.2 Andre værdipapirer 195.295 2.397
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.973 0
9 Andre aktiver 361.577 1.364
Aktiver i alt 7.141.982 6.248
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.556.217 −2.531
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.823.388 10.172
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 162.568 −60.724
  2.2 Indlånsfacilitet 3.660.788 70.895
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 33 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 38.654 4.933
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 310.310 −5.794
  5.1 Offentlig forvaltning og service 227.958 −4.092
  5.2 Andre forpligtelser 82.352 −1.702
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 232.716 −1.515
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 13.853 48
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 4.317 779
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.317 779
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 178.413 0
10 Andre forpligtelser 266.912 155
11 Revalueringskonti 596.961 0
12 Kapital og reserver 120.242 0
Passiver i alt 7.141.982 6.248
Annexes
26 September 2023