Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

22. september 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 609.302 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 497.289 128
  2.1 Terjatve do MDS 231.283 3
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 266.006 126
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.547 −187
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 14.504 307
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.504 307
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 605.923 63
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 4.033 67
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 601.850 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 40 −4
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 33.396 6.208
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.984.471 −1.637
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.789.176 −4.034
  7.2 Drugi vrednostni papirji 195.295 2.397
8 Javni dolg v eurih 20.973 0
9 Druga sredstva 361.577 1.364
Skupaj sredstva 7.141.982 6.248
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.556.217 −2.531
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.823.388 10.172
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 162.568 −60.724
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.660.788 70.895
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 33 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 38.654 4.933
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 310.310 −5.794
  5.1 Sektor država 227.958 −4.092
  5.2 Druge obveznosti 82.352 −1.702
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 232.716 −1.515
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.853 48
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.317 779
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 4.317 779
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.413 0
10 Druge obveznosti 266.912 155
11 Računi prevrednotenja 596.961 0
12 Kapital in rezerve 120.242 0
Skupaj obveznosti 7.141.982 6.248
Annexes
26 September 2023