Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 09 22
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 609 302 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 497 289 128
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 231 283 3
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 266 006 126
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 547 −187
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 504 307
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 504 307
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 605 923 63
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 4 033 67
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 601 850 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 40 −4
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 396 6 208
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 984 471 −1 637
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 789 176 −4 034
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 195 295 2 397
8 Valdžios skola eurais 20 973 0
9 Kitas turtas 361 577 1 364
Visas turtas 7 141 982 6 248
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 556 217 −2 531
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 823 388 10 172
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 162 568 −60 724
  2.2 Indėlių galimybė 3 660 788 70 895
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 33 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 38 654 4 933
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 310 310 −5 794
  5.1 Valdžiai 227 958 −4 092
  5.2 Kiti įsipareigojimai 82 352 −1 702
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 232 716 −1 515
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 853 48
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 317 779
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 317 779
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 413 0
10 Kiti įsipareigojimai 266 912 155
11 Perkainojimo sąskaitos 596 961 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 242 0
Visi įsipareigojimai 7 141 982 6 248
Annexes
26 September 2023