Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

4. kolovoza 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 609 299 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 496 979 −829
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 229 098 108
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 267 881 −936
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 14 021 1 166
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 14 056 −158
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 14 056 −158
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 607 816 −3 898
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 7 367 −3 669
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 600 434 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 15 −229
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 35 560 1 697
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 011 722 −15 451
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 822 370 −14 969
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 189 353 −482
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 973 0
9 Ostala imovina 354 134 −7 264
Ukupno imovina 7 164 560 −24 736
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 569 401 407
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 818 364 48 158
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 168 036 −17 074
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 650 302 65 233
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 26 −1
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 30 874 −1 937
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 305 919 −64 554
  5.1 Opća država 219 004 −62 564
  5.2 Ostale obveze 86 915 −1 991
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 253 497 −2 418
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 13 718 −80
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 823 −574
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 823 −574
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 178 413 0
10 Ostale obveze 273 351 −3 739
11 Računi revalorizacije 596 961 0
12 Kapital i pričuve 120 241 0
Ukupno obveze 7 164 560 −24 736
Annexes
8 August 2023