Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

4. august 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 609 299 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 496 979 −829
  2.1 Nõuded IMFi vastu 229 098 108
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 267 881 −936
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 14 021 1 166
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 14 056 −158
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 056 −158
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 607 816 −3 898
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 7 367 −3 669
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 600 434 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 15 −229
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 560 1 697
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 011 722 −15 451
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 822 370 −14 969
  7.2 Muud väärtpaberid 189 353 −482
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 973 0
9 Muud varad 354 134 −7 264
Varad kokku 7 164 560 −24 736
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 569 401 407
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 818 364 48 158
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 168 036 −17 074
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 650 302 65 233
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 26 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 30 874 −1 937
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 305 919 −64 554
  5.1 Valitsussektor 219 004 −62 564
  5.2 Muud kohustused 86 915 −1 991
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 253 497 −2 418
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 13 718 −80
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 823 −574
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 823 −574
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 178 413 0
10 Muud kohustused 273 351 −3 739
11 Ümberhindluskontod 596 961 0
12 Kapital ja reservid 120 241 0
Kohustused kokku 7 164 560 −24 736
Annexes
8 August 2023