SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

4. august 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 609.299 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 496.979 −829
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 229.098 108
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 267.881 −936
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 14.021 1.166
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.056 −158
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.056 −158
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 607.816 −3.898
  5.1 Primære markedsoperationer 7.367 −3.669
  5.2 Langfristede markedsoperationer 600.434 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 15 −229
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.560 1.697
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.011.722 −15.451
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.822.370 −14.969
  7.2 Andre værdipapirer 189.353 −482
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.973 0
9 Andre aktiver 354.134 −7.264
Aktiver i alt 7.164.560 −24.736
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.569.401 407
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.818.364 48.158
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 168.036 −17.074
  2.2 Indlånsfacilitet 3.650.302 65.233
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 26 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 30.874 −1.937
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 305.919 −64.554
  5.1 Offentlig forvaltning og service 219.004 −62.564
  5.2 Andre forpligtelser 86.915 −1.991
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 253.497 −2.418
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 13.718 −80
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 3.823 −574
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.823 −574
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 178.413 0
10 Andre forpligtelser 273.351 −3.739
11 Revalueringskonti 596.961 0
12 Kapital og reserver 120.241 0
Passiver i alt 7.164.560 −24.736
Annexes
8 August 2023