Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

4.8.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 609 299 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 496 979 −829
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 229 098 108
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 267 881 −936
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 14 021 1 166
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 056 −158
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 056 −158
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 607 816 −3 898
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 7 367 −3 669
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 600 434 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 15 −229
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 560 1 697
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 011 722 −15 451
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 822 370 −14 969
  7.2 Muut arvopaperit 189 353 −482
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 973 0
9 Muut saamiset 354 134 −7 264
Vastaavaa yhteensä 7 164 560 −24 736
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 569 401 407
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 818 364 48 158
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 168 036 −17 074
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 650 302 65 233
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 26 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 30 874 −1 937
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 305 919 −64 554
  5.1 Julkisyhteisöt 219 004 −62 564
  5.2 Muut 86 915 −1 991
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 253 497 −2 418
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 13 718 −80
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 823 −574
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 823 −574
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 413 0
10 Muut velat 273 351 −3 739
11 Arvonmuutostilit 596 961 0
12 Pääoma ja rahastot 120 241 0
Vastattavaa yhteensä 7 164 560 −24 736
Annexes
8 August 2023