Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

4 august 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 609 299 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 496 979 −829
  2.1 Creanțe asupra FMI 229 098 108
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 267 881 −936
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 14 021 1 166
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 14 056 −158
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 14 056 −158
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 607 816 −3 898
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 7 367 −3 669
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 600 434 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 15 −229
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 35 560 1 697
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 011 722 −15 451
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 822 370 −14 969
  7.2 Alte titluri de valoare 189 353 −482
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 973 0
9 Alte active 354 134 −7 264
Total active 7 164 560 −24 736
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 569 401 407
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 818 364 48 158
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 168 036 −17 074
  2.2 Facilitatea de depozit 3 650 302 65 233
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 26 −1
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 30 874 −1 937
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 305 919 −64 554
  5.1 Administrație publică 219 004 −62 564
  5.2 Alte pasive 86 915 −1 991
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 253 497 −2 418
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 13 718 −80
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 823 −574
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 823 −574
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 413 0
10 Alte pasive 273 351 −3 739
11 Conturi de reevaluare 596 961 0
12 Capital și rezerve 120 241 0
Total pasive 7 164 560 −24 736
Annexes
8 August 2023