Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

4. avgust 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 609.299 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 496.979 −829
  2.1 Terjatve do MDS 229.098 108
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 267.881 −936
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.021 1.166
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 14.056 −158
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.056 −158
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 607.816 −3.898
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 7.367 −3.669
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 600.434 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 15 −229
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.560 1.697
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.011.722 −15.451
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.822.370 −14.969
  7.2 Drugi vrednostni papirji 189.353 −482
8 Javni dolg v eurih 20.973 0
9 Druga sredstva 354.134 −7.264
Skupaj sredstva 7.164.560 −24.736
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.569.401 407
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.818.364 48.158
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 168.036 −17.074
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.650.302 65.233
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 26 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 30.874 −1.937
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 305.919 −64.554
  5.1 Sektor država 219.004 −62.564
  5.2 Druge obveznosti 86.915 −1.991
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 253.497 −2.418
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.718 −80
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.823 −574
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 3.823 −574
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.413 0
10 Druge obveznosti 273.351 −3.739
11 Računi prevrednotenja 596.961 0
12 Kapital in rezerve 120.241 0
Skupaj obveznosti 7.164.560 −24.736
Annexes
8 August 2023