Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 08 04
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 609 299 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 496 979 −829
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 229 098 108
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 267 881 −936
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 021 1 166
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 056 −158
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 056 −158
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 607 816 −3 898
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 7 367 −3 669
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 600 434 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 15 −229
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 560 1 697
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 011 722 −15 451
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 822 370 −14 969
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 189 353 −482
8 Valdžios skola eurais 20 973 0
9 Kitas turtas 354 134 −7 264
Visas turtas 7 164 560 −24 736
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 569 401 407
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 818 364 48 158
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 168 036 −17 074
  2.2 Indėlių galimybė 3 650 302 65 233
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 26 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 874 −1 937
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 305 919 −64 554
  5.1 Valdžiai 219 004 −62 564
  5.2 Kiti įsipareigojimai 86 915 −1 991
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 253 497 −2 418
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 718 −80
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 823 −574
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 823 −574
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 413 0
10 Kiti įsipareigojimai 273 351 −3 739
11 Perkainojimo sąskaitos 596 961 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 241 0
Visi įsipareigojimai 7 164 560 −24 736
Annexes
8 August 2023