Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

4. srpna 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 609 299 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 496 979 −829
  2.1 Pohledávky za MMF 229 098 108
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 267 881 −936
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 14 021 1 166
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 056 −158
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 056 −158
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 607 816 −3 898
  5.1 Hlavní refinanční operace 7 367 −3 669
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 600 434 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 15 −229
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 560 1 697
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 011 722 −15 451
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 822 370 −14 969
  7.2 Ostatní cenné papíry 189 353 −482
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 973 0
9 Ostatní aktiva 354 134 −7 264
Aktiva celkem 7 164 560 −24 736
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 569 401 407
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 818 364 48 158
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 168 036 −17 074
  2.2 Vkladová facilita 3 650 302 65 233
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 26 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 30 874 −1 937
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 305 919 −64 554
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 219 004 −62 564
  5.2 Ostatní závazky 86 915 −1 991
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 253 497 −2 418
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 13 718 −80
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 823 −574
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 3 823 −574
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 413 0
10 Ostatní závazky 273 351 −3 739
11 Účty přecenění 596 961 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 241 0
Pasiva celkem 7 164 560 −24 736
Annexes
8 August 2023