Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

7. srpnja 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 609 298 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 499 133 1 599
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 229 086 26
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 270 047 1 573
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 12 119 −1 209
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 13 936 −1 843
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 13 936 −1 843
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 610 523 −6 171
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 12 536 −6 023
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 597 985 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 2 −148
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 41 912 −663
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 047 800 2 680
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 860 145 1 251
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 187 656 1 429
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 973 0
9 Ostala imovina 351 207 −7 187
Ukupno imovina 7 206 902 −12 792
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 568 177 2 092
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 836 690 85 356
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 166 874 −7 664
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 669 786 93 017
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 30 2
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 34 269 −17 602
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 318 440 −34 582
  5.1 Opća država 230 864 −27 264
  5.2 Ostale obveze 87 576 −7 318
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 258 812 −41 442
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 13 464 63
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 490 −81
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 490 −81
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 178 413 0
10 Ostale obveze 274 947 −6 593
11 Računi revalorizacije 596 961 0
12 Kapital i pričuve 120 240 −1
Ukupno obveze 7 206 902 −12 792
Annexes
11 July 2023