Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

7. julij 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 609.298 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 499.133 1.599
  2.1 Terjatve do MDS 229.086 26
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 270.047 1.573
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.119 −1.209
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 13.936 −1.843
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.936 −1.843
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 610.523 −6.171
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 12.536 −6.023
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 597.985 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2 −148
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 41.912 −663
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.047.800 2.680
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.860.145 1.251
  7.2 Drugi vrednostni papirji 187.656 1.429
8 Javni dolg v eurih 20.973 0
9 Druga sredstva 351.207 −7.187
Skupaj sredstva 7.206.902 −12.792
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.568.177 2.092
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.836.690 85.356
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 166.874 −7.664
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.669.786 93.017
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 30 2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 34.269 −17.602
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 318.440 −34.582
  5.1 Sektor država 230.864 −27.264
  5.2 Druge obveznosti 87.576 −7.318
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 258.812 −41.442
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.464 63
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.490 −81
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.490 −81
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.413 0
10 Druge obveznosti 274.947 −6.593
11 Računi prevrednotenja 596.961 0
12 Kapital in rezerve 120.240 −1
Skupaj obveznosti 7.206.902 −12.792
Annexes
11 July 2023