Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

7. juuli 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 609 298 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 499 133 1 599
  2.1 Nõuded IMFi vastu 229 086 26
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 270 047 1 573
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 12 119 −1 209
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 13 936 −1 843
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 936 −1 843
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 610 523 −6 171
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 12 536 −6 023
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 597 985 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 2 −148
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 41 912 −663
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 047 800 2 680
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 860 145 1 251
  7.2 Muud väärtpaberid 187 656 1 429
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 973 0
9 Muud varad 351 207 −7 187
Varad kokku 7 206 902 −12 792
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 568 177 2 092
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 836 690 85 356
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 166 874 −7 664
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 669 786 93 017
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 30 2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 34 269 −17 602
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 318 440 −34 582
  5.1 Valitsussektor 230 864 −27 264
  5.2 Muud kohustused 87 576 −7 318
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 258 812 −41 442
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 13 464 63
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 490 −81
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 490 −81
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 178 413 0
10 Muud kohustused 274 947 −6 593
11 Ümberhindluskontod 596 961 0
12 Kapital ja reservid 120 240 −1
Kohustused kokku 7 206 902 −12 792
Annexes
11 July 2023