Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

7. července 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 609 298 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 499 133 1 599
  2.1 Pohledávky za MMF 229 086 26
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 270 047 1 573
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 12 119 −1 209
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 936 −1 843
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 936 −1 843
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 610 523 −6 171
  5.1 Hlavní refinanční operace 12 536 −6 023
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 597 985 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 2 −148
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 41 912 −663
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 047 800 2 680
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 860 145 1 251
  7.2 Ostatní cenné papíry 187 656 1 429
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 973 0
9 Ostatní aktiva 351 207 −7 187
Aktiva celkem 7 206 902 −12 792
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 568 177 2 092
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 836 690 85 356
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 166 874 −7 664
  2.2 Vkladová facilita 3 669 786 93 017
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 30 2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 34 269 −17 602
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 318 440 −34 582
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 230 864 −27 264
  5.2 Ostatní závazky 87 576 −7 318
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 258 812 −41 442
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 13 464 63
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 490 −81
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 490 −81
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 413 0
10 Ostatní závazky 274 947 −6 593
11 Účty přecenění 596 961 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 240 −1
Pasiva celkem 7 206 902 −12 792
Annexes
11 July 2023