Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

7.7.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 609 298 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 499 133 1 599
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 229 086 26
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 270 047 1 573
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 12 119 −1 209
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 936 −1 843
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 936 −1 843
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 610 523 −6 171
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 12 536 −6 023
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 597 985 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 2 −148
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 41 912 −663
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 047 800 2 680
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 860 145 1 251
  7.2 Muut arvopaperit 187 656 1 429
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 973 0
9 Muut saamiset 351 207 −7 187
Vastaavaa yhteensä 7 206 902 −12 792
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 568 177 2 092
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 836 690 85 356
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 166 874 −7 664
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 669 786 93 017
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 30 2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 34 269 −17 602
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 318 440 −34 582
  5.1 Julkisyhteisöt 230 864 −27 264
  5.2 Muut 87 576 −7 318
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 258 812 −41 442
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 13 464 63
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 490 −81
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 490 −81
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 413 0
10 Muut velat 274 947 −6 593
11 Arvonmuutostilit 596 961 0
12 Pääoma ja rahastot 120 240 −1
Vastattavaa yhteensä 7 206 902 −12 792
Annexes
11 July 2023