Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

7 iulie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 609 298 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 499 133 1 599
  2.1 Creanțe asupra FMI 229 086 26
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 270 047 1 573
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 12 119 −1 209
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 13 936 −1 843
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 13 936 −1 843
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 610 523 −6 171
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 12 536 −6 023
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 597 985 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 −148
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 41 912 −663
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 047 800 2 680
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 860 145 1 251
  7.2 Alte titluri de valoare 187 656 1 429
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 973 0
9 Alte active 351 207 −7 187
Total active 7 206 902 −12 792
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 568 177 2 092
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 836 690 85 356
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 166 874 −7 664
  2.2 Facilitatea de depozit 3 669 786 93 017
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 30 2
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 34 269 −17 602
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 318 440 −34 582
  5.1 Administrație publică 230 864 −27 264
  5.2 Alte pasive 87 576 −7 318
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 258 812 −41 442
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 13 464 63
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 490 −81
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 490 −81
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 413 0
10 Alte pasive 274 947 −6 593
11 Conturi de reevaluare 596 961 0
12 Capital și rezerve 120 240 −1
Total pasive 7 206 902 −12 792
Annexes
11 July 2023