Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 07 07
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 609 298 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 499 133 1 599
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 229 086 26
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 270 047 1 573
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 119 −1 209
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 936 −1 843
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 936 −1 843
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 610 523 −6 171
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 12 536 −6 023
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 597 985 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 2 −148
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 41 912 −663
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 047 800 2 680
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 860 145 1 251
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 187 656 1 429
8 Valdžios skola eurais 20 973 0
9 Kitas turtas 351 207 −7 187
Visas turtas 7 206 902 −12 792
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 568 177 2 092
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 836 690 85 356
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 166 874 −7 664
  2.2 Indėlių galimybė 3 669 786 93 017
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 30 2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 34 269 −17 602
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 318 440 −34 582
  5.1 Valdžiai 230 864 −27 264
  5.2 Kiti įsipareigojimai 87 576 −7 318
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 258 812 −41 442
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 464 63
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 490 −81
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 490 −81
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 413 0
10 Kiti įsipareigojimai 274 947 −6 593
11 Perkainojimo sąskaitos 596 961 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 240 −1
Visi įsipareigojimai 7 206 902 −12 792
Annexes
11 July 2023