SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

7. juli 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 609.298 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 499.133 1.599
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 229.086 26
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 270.047 1.573
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 12.119 −1.209
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.936 −1.843
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.936 −1.843
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 610.523 −6.171
  5.1 Primære markedsoperationer 12.536 −6.023
  5.2 Langfristede markedsoperationer 597.985 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 2 −148
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 41.912 −663
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.047.800 2.680
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.860.145 1.251
  7.2 Andre værdipapirer 187.656 1.429
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.973 0
9 Andre aktiver 351.207 −7.187
Aktiver i alt 7.206.902 −12.792
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.568.177 2.092
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.836.690 85.356
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 166.874 −7.664
  2.2 Indlånsfacilitet 3.669.786 93.017
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 30 2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 34.269 −17.602
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 318.440 −34.582
  5.1 Offentlig forvaltning og service 230.864 −27.264
  5.2 Andre forpligtelser 87.576 −7.318
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 258.812 −41.442
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 13.464 63
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.490 −81
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.490 −81
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 178.413 0
10 Andre forpligtelser 274.947 −6.593
11 Revalueringskonti 596.961 0
12 Kapital og reserver 120.240 −1
Passiver i alt 7.206.902 −12.792
Annexes
11 July 2023