Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

26. svibnja 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 632 771 −104
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 500 231 −365
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 230 381 −25
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 269 850 −340
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 13 878 223
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 13 790 868
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 13 790 868
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 102 553 695
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 2 003 593
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 100 448 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 103 103
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 37 664 −576
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 063 973 −12 799
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 879 321 −15 869
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 184 653 3 070
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 484 0
9 Ostala imovina 327 314 −4 401
Ukupno imovina 7 713 658 −16 460
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 563 596 1 358
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 290 608 9 847
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 155 701 −597
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 4 134 596 10 444
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 311 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 39 507 −1 283
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 349 412 −25 952
  5.1 Opća država 261 507 −28 422
  5.2 Ostale obveze 87 905 2 470
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 253 111 743
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 408 29
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 634 639
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 634 639
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 180 263 0
10 Ostale obveze 275 722 −1 842
11 Računi revalorizacije 622 156 0
12 Kapital i pričuve 120 241 0
Ukupno obveze 7 713 658 −16 460
Annexes
30 May 2023