Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

26. května 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 632 771 −104
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 500 231 −365
  2.1 Pohledávky za MMF 230 381 −25
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 269 850 −340
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 13 878 223
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 790 868
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 790 868
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 102 553 695
  5.1 Hlavní refinanční operace 2 003 593
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 100 448 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 103 103
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 37 664 −576
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 063 973 −12 799
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 879 321 −15 869
  7.2 Ostatní cenné papíry 184 653 3 070
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 484 0
9 Ostatní aktiva 327 314 −4 401
Aktiva celkem 7 713 658 −16 460
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 563 596 1 358
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 290 608 9 847
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 155 701 −597
  2.2 Vkladová facilita 4 134 596 10 444
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 311 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 39 507 −1 283
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 349 412 −25 952
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 261 507 −28 422
  5.2 Ostatní závazky 87 905 2 470
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 253 111 743
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 408 29
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 634 639
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 7 634 639
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 180 263 0
10 Ostatní závazky 275 722 −1 842
11 Účty přecenění 622 156 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 241 0
Pasiva celkem 7 713 658 −16 460
Annexes
30 May 2023