Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

26.5.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 632 771 −104
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 500 231 −365
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 230 381 −25
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 269 850 −340
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 13 878 223
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 790 868
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 790 868
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 102 553 695
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 2 003 593
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 100 448 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 103 103
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 37 664 −576
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 063 973 −12 799
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 879 321 −15 869
  7.2 Muut arvopaperit 184 653 3 070
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 484 0
9 Muut saamiset 327 314 −4 401
Vastaavaa yhteensä 7 713 658 −16 460
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 563 596 1 358
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 290 608 9 847
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 155 701 −597
  2.2 Talletusmahdollisuus 4 134 596 10 444
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 311 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 39 507 −1 283
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 349 412 −25 952
  5.1 Julkisyhteisöt 261 507 −28 422
  5.2 Muut 87 905 2 470
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 253 111 743
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 408 29
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 634 639
  8.1 Talletukset ja muut velat 7 634 639
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 180 263 0
10 Muut velat 275 722 −1 842
11 Arvonmuutostilit 622 156 0
12 Pääoma ja rahastot 120 241 0
Vastattavaa yhteensä 7 713 658 −16 460
Annexes
30 May 2023