Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

26. maj 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 632.771 −104
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 500.231 −365
  2.1 Terjatve do MDS 230.381 −25
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 269.850 −340
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.878 223
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 13.790 868
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.790 868
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.102.553 695
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 2.003 593
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.100.448 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 103 103
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 37.664 −576
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.063.973 −12.799
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.879.321 −15.869
  7.2 Drugi vrednostni papirji 184.653 3.070
8 Javni dolg v eurih 21.484 0
9 Druga sredstva 327.314 −4.401
Skupaj sredstva 7.713.658 −16.460
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.563.596 1.358
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.290.608 9.847
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 155.701 −597
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 4.134.596 10.444
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 311 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 39.507 −1.283
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 349.412 −25.952
  5.1 Sektor država 261.507 −28.422
  5.2 Druge obveznosti 87.905 2.470
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 253.111 743
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.408 29
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.634 639
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 7.634 639
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 180.263 0
10 Druge obveznosti 275.722 −1.842
11 Računi prevrednotenja 622.156 0
12 Kapital in rezerve 120.241 0
Skupaj obveznosti 7.713.658 −16.460
Annexes
30 May 2023