Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

26. mai 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 632 771 −104
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 500 231 −365
  2.1 Nõuded IMFi vastu 230 381 −25
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 269 850 −340
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 13 878 223
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 13 790 868
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 790 868
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 102 553 695
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 2 003 593
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 100 448 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 103 103
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 37 664 −576
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 063 973 −12 799
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 879 321 −15 869
  7.2 Muud väärtpaberid 184 653 3 070
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 484 0
9 Muud varad 327 314 −4 401
Varad kokku 7 713 658 −16 460
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 563 596 1 358
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 290 608 9 847
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 155 701 −597
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 4 134 596 10 444
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 311 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 39 507 −1 283
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 349 412 −25 952
  5.1 Valitsussektor 261 507 −28 422
  5.2 Muud kohustused 87 905 2 470
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 253 111 743
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 408 29
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 634 639
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 634 639
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 180 263 0
10 Muud kohustused 275 722 −1 842
11 Ümberhindluskontod 622 156 0
12 Kapital ja reservid 120 241 0
Kohustused kokku 7 713 658 −16 460
Annexes
30 May 2023